Podloga za Unutrašnje Zidove na Akrilnojn Bazi - Kruna Boje

Podloga za unutrašnje zidove

Podloga za unutrašnje zidove, na bazi akrila, koja je razvijena da izjednači upijanje na poroznim zidnim i plafonskim površinama. Omogućava idealnu osnovu za prvo krečenje.

Alat:

Četka, valjak, kompresor.

Prekrivna moć:

1l pokriva 15m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 1-2h, drugi sloj naneti posle 4h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

1l, 10l.
podloga za unutrašnje zidove
Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Podloga za zidove koja je razvijena da izjednači upijanje na poroznim zidnim i plafonskim površinama. Omogućuje idealnu osnovu za prvo krečenje.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Bela

Pakovanja

10 litara

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima suvo na dodir za 1-2h, drugi sloj nakon 4h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Mat.

Jedinjenje

Pigment: Titanium dioksid i aditivi.

Veza: akrilik polimer.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

Do 15m² u zavisnosti od teksture i poroznosti površine.

Debljina mokrog sloja

67 mikrometar na 15m² po litri.

Debljina suvog sloja

10 mikrometra na 15m² po litri.

Zapremina suve materije

15%

Temperatura paljenja

Nezapaljivo

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 75g /l(2007)/30g /l(2010). Ovaj proizvod sadrži max 29g/l VOC.

Ograničenja

Za unutrašnju upotrebu. Ne nanositi ukoliko temperatura padne ispod 8°C i prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala.

PREMAZI

Naneti u jednom sloju. Dobro osušiti pre nanošenja odabranog finiša.

NANOŠENJE

Dobro promešati pre i tokom upotrebe. Nanosi se nerazređen četkom, valjkom ili kompresorom.

Čiščenje

Preostali materijal vratiti u kanticu. Odmah očistiti vodom.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2011.