Blokator Mrlja za Zidove na Vodenoj Bazi - Kruna boje

Blokator mrlja za zidove

Pigmentisana, neprozirna podloga na bazi vode za zidove i plafone u enterijeru i eksterijeru. Blokator mrlja za zidove je idealan za prekrivanje raznih fleka i mrlja, naročito od nikotina, grafita, flomastera, dima, čađi,itd. Otporan je na sitne pukotine koje nastaju nakon sušenja i odličan je kao podloga za dalje krečenje.

Alat:

Valjak, četka, kompresor.

Prekrivna moć:

1l pokriva 12m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 2h, potpuno sušenje 15h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

1l, 5l.
Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Napredna formulacija na vodenoj bazi za upotrebu na površinama u enterijeru i eksterijeru. PSB Stain Block Primerpodloga ima odlična svojstva za zaptivanje mrlja i može da se koristi na većini površina gde postoje mrlje od nikotina, olovaka, oštećenja dimom, tanina, vodenih mrlja, spreja itd. Mrlje se zadržavaju u prajmeru i biće uklonjene po nanošenju dekorativnih premaza.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Bela

Pakovanja

1 i 5 litara

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima suvo na dodir za 2h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja. Dozvoliti da prođe najmanje 15h pre sledećeg premaza.

Završnica

Saten

Jedinjenje

Boja: Titanium dioksid i aditivi.

Veza:alkid-akrilik.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

12 m² po litri na glatkim površinama.

Debljina mokrog sloja

80 mikrometar na 12m² po litri.

Debljina suvog sloja

31 mikrometra na 12m² po litri.

Zapremina suve materije

38%

Temperatura paljenja

Nezapaljivo

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 30g /l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 25g/l VOC.

Ograničenja

Ne nanositi ukoliko temperatura padne ispod 8°C i ako je prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala.

Prethodno dekorisane i zaprljane površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi spajanju materijala koji se nanosi kao sto su prašina, masnoće… Ukloniti farbu u lošem stanju. Ošmirglati ostatke prethodne farbe. Ukloniti nečistoće. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i povšina tretirana sa CT Fungicidal Solution. Oprati dim, nikotin i olovkom umrljana područija (bez površina koje imaju fleke od vode) toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve sjajne i polusjajne povrsine zguliti pre nanošenja PSB Stain Block Prajmera. Na izuzetno kredastim, praškastim, ugljenisanim ili nestabilnim površinama treba koristiti Crown Trade Stabilising Solution.

NANOŠENJE

Crown Trade Stabilising Solution nije kompatibilan sa svim ostalim tipovima „mokrog“ bojenja. Osnovno je da sav alat i oprema budu potpuno čisti pre upotrebe. Dobro promešati pre upotrebe. Naneti jedan ili dva sloja četkom, valjkom ili kompresorom. Ukoliko se nanosi kompresorom veličina otvora treba da bude 0.015” – 0.017” @ 2000 – 2500 psi (možda je potrebno razrediti sa vodom). Gde već postoji premaz, na šupljikavim zidovima ili plafonima prvi premaz može biti razblažen sa 10% čiste vode.

Napomena:
Test je potreban gde postoje teške mrlje ili sumnjive površine. Uporne mrlje mogu zahtevati dodatni sloj.

Čiščenje

Preostali materijal vratiti u kanticu. Odmah očistiti vodom.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2011.