Podloga za spoljašnje zidove

Prajmer visoke prodornosti, za oštećene i neoštećene površine i zidove lošijeg kvaliteta u enterijeru i eksterijeru. Podloga za spoljašnje zidove se nanosi u jednom sloju. Ova podloga se može koristi za spolja i unutra.

Alat:

Valjak, sintetička četka, kompresor.

Prekrivna moć:

1l pokriva 15m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir za 1h, drugi premaz posle 4h.

Radna temperatura:

Minimum 5°C i ne na velikoj vlažnosti.

Pakovanja:

1l, 2.5l, 5l.
Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Veoma prodorni, na bazi vode, bezbojni stabilizator za tretiranje izbledelih, zbog vremenskih uslova izmenjenih i šupljikavih površina. Pogodan za korišćenje na većini spoljašnjih zidanih površina i greda u eksterijeru.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Bezbojan

Pakovanja

5 litara

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Suvo na dodir za 1 sat pod normalnim uslovima, drugi sloj se može naneti nakon 4h.

Završnica

Nema

Jedinjenje

Boja: Nema.

Veza: Acril Polimer.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

15m² po litri. Na reljefnim površinama može varirati na oko 3m2 po litri.

Debljina mokrog sloja

Nema

Debljina suvog sloja

10 mikrometra na 15m² po litri.

Zapremina suve materije

18.5%

Temperatura paljenja

Nezapaljivo

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 30g/l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 21g/l VOC.

Ograničenja

Ne nanositi u slučaju kiše ili ukoliko temperatura padne ispod 5°C i prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja. Ne nanositi ukoliko je podloga bitumen ili ukoliko je dekorisano Fletton ciglama.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Porozne površine treba pokriti Sandtex Trade Water Borne Stabilising Solution-om.

Nedekorisane

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Sve nečistoće ili materijal lošeg kvaliteta treba zguliti krutom četkom (ne žicom). Teško i visoko rastinje će morati da se ukloni vodom pod pritiskom od 102-136 bara. Voditi računa da se ne uništi površina ispod. Organsko rastinje se mora uništiti pomoću Sandtex Trade Fungicide razblaženim sa – 1 zapremina fungicida sa 2 zapremine čiste vode. Ostaviti 24 sata pa isprati čistom vodom. Osušiti. Sve rupe i naprsline popuniti sa Sandex Trade Exterior Easiplast-om. Na sva gola i popunjena područija naneti Sandtex Trade Water Borne Stabilising Solution.

Prethodno dekorisane

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Sve nečistoće ili materijal lošeg kvaliteta treba zguliti krutom četkom. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i povsina tretirana sa Sandtex Trade Fungicidal-om. Površine u lošemstanju će morati da se peru pod pritiskom od 102-136 bara. Voditi računa da se ne uništi površina ispod. Sve rupe i naprsline popuniti sa Sandex Trade Exterior Easiplast-om. Sva gola, punjena ili prethodno dekorisana mesta preći Sandtex Trade Water Borne Stabilising Solution-om.

PREMAZI

Potrebno je naneti jedan sloj do upijanja, porozne i izbledele površine treba stabilizovati.

NANOŠENJE

Naneti četkom, ne razređivati.

Čiščenje

Preostali materijal vratiti u kanticu. Odmah očistiti vodom.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od juna 2011.