Akrilna sjajna boja za drvo

Akrilna sjajna boja za drvo i metal u enterijeru i eksterijeru. Čvrst i dugotrajan završni sloj sa formulom protiv žutenja, što održava boju blistavo belom na duži vremenski period. Brzosušeća i periva boja sa visokim nivoom sjaja je osobina koja odlikuje akrilnu sjajnu boju za drvene povšine. Dostupna samo u briljantno beloj varijanti.

Alat:

Četka

Prekrivna moć:

750ml pokriva 9m2.

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 1h, drugi sloj naneti posle 6h.

Radna temperatura:

Minimum 10°C.

Pakovanja:

0.75l.
Tehničke karakteristike i način primene – Akrilna sjajna boja za drvo i metal

Brzosušeća formulacija za drvo i metal u enterijeru i eksterijeru.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Brilijantno bela.

Pakovanja

750ml i 2.5l.

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima suvo na dodir za 1h, drugi premaz nakon 6h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Visoki sjaj

Jedinjenje

Boja: Titanium Dioksid.

Veza: Akrilni polimer.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

12m² po litri na glatkim površinama.

Debljina mokrog sloja

83 mikrometar na 12m² po litri.

Debljina suvog sloja

40 mikrometra na 12m² po litri.

Zapremina suve materije

40% kod ostalih boje će varirati.

Temperatura paljenja

Nezapaljivo.

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 150g/l (2007)/130g/l (2010).
Ovaj proizvod sadrži max 79g/l VOC.

Ograničenja

Za unutrašnju upotrebu. Ne nanositi ukoliko temperatura padne ispod 10°C i prosečna vlažnost vazduha je iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja.

PRIPREMA

Nove površine

Drvo

SSve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene od svega što može da naudi nanošenju materijala. Istrljati odgovarujućim brusnim papirom 1-3mm. Ukloniti prašinu. Sve rupe i naprsline popuniti odgovarajućim filerom. Istrljati odgovarujućim brusnim papirom. Ukloniti prašinu. Sadržaj vlage u podlozi ne bi trebalo da prelazi 18%. Pripremiti sve gole oblasti odgovarajućim prajmerom / podlogom.

Obojeni metali

Uklonite svu rđu nazad do čistog metala. Ukloni sve ostatke. Pripremiti sve gole oblasti odgovarajućim prajmerom/podlogom.

Prethodno dekorisane površine

Drvo

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Ukloniti sve nečistoće i farbu u lošem stanju. Pre bojenja vlaga ne sme prelaziti 18%. Ukloniti sive i oštećene površine brusnim papirom ili mehanički. Ukloniti prašinu. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i povšina tretirana sa CT Fungicidal Solution. Ukloniti sav neispravni git, masa za zamenu mora da formira tvrdu kožu. Sve rupe i naprsline popuniti odgovarajućim filerom za drvo. Istrljati brusnim papirom. Ukloniti prašinu.

Metali

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Ukloniti sve nečistoće i loše boje. Ukloniti prašinu i rđu. Pripremiti sve gole oblasti odgovarajućim prajmerom /podlogom.

Drvo i metal

Zaostalu boju oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve ostatke oprati čistom vodom. Osušiti.

PREMAZI

Naneti u dva sloja.

NANOŠENJE

Dobro promešati pre upotrebe. Naneti nerazređeno kvalitetnom četkom. Naneti obilno. Ne preporučuje se prekoračenje predviđene pokrivnosti.

ČIŠĆENJE

Ostatak materijala vratiti u kanticu. Nakon upotrebe odmah oprati čistom vodom.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2009.