BEOGRAD
Karađorđeva 49
Tel. 00381 11 32 86 668

NOVI SAD
Ćirpanova 24
Tel. 00381 21 54 78 06

Pronađi najbližu prodavnicu

Boja za zidove protiv buđi

Akrilna boja protiv buđi i plesni koja sadrži fungicide. Proizvod je sa mat završnim efektom za zidove i plafone u enterijeru. Nanosi se u 2 sloja. Boja za zidove protiv buđi je idealna za prostore gde je visok nivo pare i kondenzacije, kao i za prostore bez prozora i ventilacije. Samo u beloj boji.

Alat:

Valjak, četka, kompresor

Prekrivna moć:

1l pokriva 14m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 1-2h. Vreme totalnog sušenja 4h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

5l

Pogledajte šta kažu stručnjaci o ovoj boji za zidove

Šta je buđ?

Buđ i gljivice se mogu naći svuda, i spolja i unutra. Mogu da niknu na gotovo svakoj supstanci koja je vlažna, kao što su prazne prostorije i one u kojima prevladava kondenzacija. Buđ, kada je aktivna, stvara spore koje se šire vazdušnim strujama i, kada se spuste na vlažnu površinu, pogodnu za razvoj, počinju da se množe.

Sporama su potrebni sledeći uslovi da bi narasle u buđ


Hranljive materije:
kao što je celuloza
koja se može naći u većini papira i boja.

Vlažnost: u prstorijama sa visokom kondenzacijom.

Vreme: Širenje buđi počinje u periodu od
24 časa do 10 dana od kada se obezbede
odgovarajući uslovi za rast.

U sredinama kao što su zgrade, vlažnost i temperatura
su često dovoljno stabilne pa potpomažu razvoj kolonija buđi.
Neka buđ može da počne da raste čak na temperaturama
od 2 stepena i, ako uslovi nisu povoljni za rast, ona može
da preživi, u spavajućem stanju u velikom rasponu
temperature pre nego što odumre.
Eto objašnjenja kako buđ preživljava u frižiderima i
unutrašnjim šupljinama zgrada.

 

Testiranje za zaustavljanje buđi 

Crownov Steracryl je dokazan u borbi protiv buđi. Rigorozno testiranje koje je radila Asocijacija za ispitivanje farbe pokazalo je da efikisno sprečava pojavu buđi na duži vremenski period.

Testiranje na gljivice je izvršeno prema standardnoj britanskoj proceduri BS3900:G6, po kojima su filmovi boje zaraženi suspenzijom pora koja sadrži mešavinu najčešćih gljivica i buđi.

Na površine za testiranje i kontrolne površine su sprejom raspršene spore i onda su te površine postavljene u ormariće za testiranje kao što je prikazano dole. Posle sedam dana inkubacije, površine su još jednom posute sporama i inkubacija je nastavljena.

Vlažna prostorija za testiranje površina

Fotografije testiranih površina pokazuju efikasnost
Crownovog Steracryla kao proizvoda koji u
poređenju sa standardnim farbama sprečava
pojavu buđi.
Slika 1:
Površine pokrivena
Crownovom
Steracryl emulzijom
koja zaustavlja buđ
Slika 2:
Površina premazana
običnom
emulzijom protiv
buđi.

Tehničke karakteristike i način primene – Mat boja za zidove

Visokokvalitetni mat premaz protiv buđi i plesni, na vodenoj bazi, za unutrašnju upotrebu na zidovima i plafonima. Sadrži fungicide koji pomažu održavanju dekorisanih površina u vlažnim uslovima.

DOSTUPNOST

Paleta boja

20 tonova i bela, prema Crown Trade paleti.

Pakovanja

5l

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima drugi sloj je moguće naneti nakon 4h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Mat

Jedinjenje

Boja: Titanium Dioksid, obojeni pigmenti i aditivi.

Veza: Akril.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

Do 14m² po litri na glatkim površinama.

Debljina mokrog sloja

71 mikrometar na 14m² po litri.

Debljina suvog sloja

25 mikrometra na 14m² po litri.

Zapremina suve materije

35.9% kod brilijantno bele, kod ostalih boje će varirati.

Temperatura paljenja

Nezapaljivo.

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 140g/l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 2g/l VOC.

Ograničenja

Za unutrašnju upotrebu. Ne nanositi ukoliko temperatura padne ispod 8°C i ako je prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Trošne, uglačane gipsane ili tvrde površine treba prvo ofarbati Crown Trade Alkali Resisting Sealer. Porozne površine treba pokriti sa Crown Trade Steracryl razređeno sa 20% čistom vodom.

Prethodno dekorisane površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi spajanju materijala koji se nanosi kao sto su prašina, masnoće… Ukloniti farbu u lošem stanju. Ukloniti ostatke prethodne farbe. Ukloniti nečistoće. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i površina tretirana sa CT Fungicidal Solution. Sve rupe i naprsline popuniti sa Sandex Trade Ready Mixed Filler. Zakrpiti sva gola i filerom popunjena područija sa Crown Trade Alkali Resisting Sealer. Preostalu boju oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve sjajne i polusjajne površine istrljati mokrom krpom. Sve ostatke oprati toplom vodom. Osušiti. Ukoliko i posle čišćenja postoje fleke ili boja probija, naneti jednu ruku Crown Trade Alkali Resisting Sealer. Nastaviti sa prvom rukom Crown Trade Steracryl.

PREMAZI

Potrebno je naneti dva sloja.

NANOŠENJE

Dobro promešati pre i tokom upotrebe. Naneti četkom ili valjkom. Za nanošenje kompresorom možda će trebati razređivanje. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje. Molimo vas da proverite tačnost nijanse pre nanošenja. Kruna boje i Crown Trade ne odgovaraju za troškove nastale pogrešnom primenom proizvoda.

ČIŠĆENJE

Preostali materijal vratiti u kanticu. Odmah očistiti.

INFORMACIJE O ODRŽAVANJU ZA CDM FILE

Pre renoviranja već dekorisanih površina, potrebno ih je oprati čistom vodom i tečnim deterdžentom radi uklanjanja prljavštine.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2011.