Boja za zidove bez mirisa - Kruna Boje

Boja za zidove bez mirisa

Mat boja za unutrašnje zidove i plafone bez mirisa na vodenoj bazi. Veoma jednostavna za upotrebu i trajna na zidu. Visoke izdržljivosti i pokrivne moći, bogata, kremasta boja bez mirisa. Nanosi se u 2 sloja. Stiže u fabrički gotovim nijansama.

Alat:

Valjak, četka

Prekrivna moć:

1l pokriva 14m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir za 2h, drugi premaz za 4h.

Radna temperatura:

Minimum 10°C.

Pakovanja:

2.5l, 5l.
boje za zidove
Tehničke karakteristike i način primene - Klikni za više detalja

Mat emulzija za unutrašnje zidove i plafone. Bez mirisa.

DOSTUPNOST

Paleta boja

39 tonova i brilijantno bela.

Pakovanja

40ml uzorci, 2.5 litra (određene boje su dostupne u pakovanjima od 5l).

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima suvo na dodir za 2h, drugi sloj nakon 4h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Mat

Jedinjenje

Boja: Titanium dioksid.

Veza: Vinil Acetat kopolimer.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

14 m² po litri na glatkim površinama.

Debljina mokrog sloja

71.47 mikrometar na 14m² po litri.

Debljina suvog sloja

18.94 mikrometra na 14m² po litri.

Zapremina suve materije

26.5% u beloj, ostale boje će varirati.

Temperatura paljenja

Nezapaljivo.

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 75g/l (2007)/30g/l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 2.9g/l VOC.

Ograničenja

Za unutrašnju upotrebu. Ne nanositi ukoliko temperatura padne ispod 10°C i prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Trošne, uglačane gipsane ili tvrde povrsine treba pripremiti Crown Trade Alkali Resisting Sealer. Porozne povrsine treba pokriti sa Crown Matt Emulsion Breatheasy® razredjenim sa 40% čiste vode.

Prethodno dekorisane površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi spajanju materijala koji se nanosi kao sto su prašina, masnoće… Ukloniti farbu u lošem stanju. Ošmirglati ostatke prethodne farbe. Ukloniti nečistoće. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i povšina tretirana sa CT Fungicidal Solution. Sve rupe i naprsline popuniti odgovarajućim filerom. Zakrpiti sva gola i filerom popunjena područija sa Crown Matt Emulsion Breatheasy®. Preostalu boju oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve sjajne i polusjajne površine istrljati mokrom krpom. Sve ostatke oprati čistom vodom. Osušiti. Ukoliko se i posle čišćena pojave mrlje i nečistoće naneti sloj Crown Stain Block Primera. Prethodno pripremljene površine preći jednim slojem Crown Matt Emulsion Breatheasy®.

PREMAZI

Potrebno je dva sloja.

NANOŠENJE

Dobro promešati pre upotrebe. Naneti kvalitetnom četkom ili valjkom srednje dužine dlake.

ČIŠĆENJE

Preostali materijal vratiti u kanticu. Odmah očistiti vodom.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2011.