Zaštita drveta od žižka i štetočina

Sredstvo za zaštitu drveta od žiška, crvotočine, biljnih i ostalih štetočina. Proizvod penetrira duboko u drvo i stvara efikasnu i dugotrajnu zaštitu. Nanosi se u 2 ruke, sistemom “mokro na mokro”. Pri nanošenju zaštite drveta od žiška i štetočina treba biti oprezan, jer sadrži pesticide. HSE sertifikat 9062.

Alat:

Četka

Prekrivna moć:

1l pokriva 5 m².

Vreme sušenja:

24-72h pre daljeg farbanja.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

1l, 5l.
Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Crown All Purpose Wood Preserver je tretman protiv truljenja i insekata koji uništavaju drvo. Zaštita prodire duboko u drvo i sprečava ponovno pojavljivanje. HSE sertifikat 9062.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Providna

Pakovanja

1

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

(na 21°C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60%) Pod normalnim uslovima sušiti 24hpre daljeg tretmana bojama nabazi razređivača i sličnim proizvodima za drvo. Pod normalnim uslovima sušiti 72hpre daljeg tretmana bojama na vodenoj bazi i sličnim proizvodima za drvo.

Završnica

Zavisno od drveta i broja slojeva može biti saten ili polusjaj.

Jedinjenje

Razređivač:Uljani razređivač.

Pokrivna moć

4-6m² po litru.

Debljina mokrog sloja

Nema

Debljina suvog sloja

Nema

Zapremina suve materije

5%

Temperatura paljenja

60°C.

Sadržaj VOC

Nema

Ograničenja

Ne nanositi ukoliko ima mogućnosti za padavine ili ukoliko temperatura padne ispod 5°C ili se popne iznad 30°C ili ukoliko je prosečna vlažnost vazduha iznad 85% tokom nanošenja ili perioda sušenja. Ne pridržavanje ovih uputstava može uticati na sušenje, vizuelni kvalitet i otpornost.

PRIPREMA

Generalno

Drvene površine moraju biti dobro pripremljene, čiste i suve. Svi premazi moraju biti potpuno uklonjeni. Sve sive i oštećene drvene površine moraju se skinuti i doći do golog drveta. Sadržaj vlage ne sme prelaziti 18% pre nanošenja premaza. Naslage smole treba ukloniti čistom krpom natopljenom metil alkoholom.

Početni postupak

Proizvod mora biti dobro promešan pre i tokom upotrebe. Crown All Purpose Wood Preserver je odmah spreman za upotrebu. Ne razređivati.

NANOŠENJE

Nanositi četkom ili kratkim natapanjem od 3-10 minuta Nanošenje četkom: Za najbolje rezultate koristiti sintetičku četku. Naneti u 2 sloja. Svaki sloj Crown All Purpose Wood Preserver zaštite treba nanositi odvojeno, sve dok drvo ne prestane da upija, što se najbolje postiže sistemom nanošenja ”mokro na mokro”. Pre daljeg nanošenja sušiti minimum 24 h.

Kratko natapanje: 3-10 minuta

SISTEM NANOŠENJA

2 sloja, odvojeno nanošena na novo ili golo drvo. Tretirano drvo se mora premazati odgovarajućim završnim slojem kada se koristi u eksterijeru.

Čišćenje

Preostali materijal vratiti u kanticu. Očistiti četke i sav alat dmah nakon upotrebe. Ukoliko se prospe, Crown All Purpose Wood reserver treba odmah očistiti dok je mokro, čistom krpom.

Skladištenje

Kanticu bi trebalo zatvoriti nakon upotrebe i čuvati čvrsto zatvorenu kako bi se sprečilo isparavanje proizvoda i ulazak vazduha. Skladištiti na hladnom, suvom i mestu gde proizvod ne moze da mrzne.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od februara 2010.