Skidač grafita

Sredstvo u spreju za skidanje grafita sa svih površina u enterijeru i eksterijeru. Zaštitne rukavice i naočari se preporučuju pri upotrebi skidača grafita. Uputstvo za rad: Promućkati pre upotrebe, isprskati površinu ispisanu grafitima, ostaviti 1-2 minuta i ukloniti vlažnom krpom ili sunđerom.

Prekrivna moć:

500 ml tretira 2-3m² u zavisnosti od površ. i broja grafitnih aplikacija.

Pakovanja:

0.5l.
Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Crown Trade Timonox Graffiti Remover je sredstvo za uklanjanje grafita, posebno formulisan za upotrebu na površinama prethodno premazanim sa Crown Trade Timonox Anti Graffiti Flame Retardant Glaze. Omogućava uklanjanje neuglednih grafita bez ugrožavanja sistema. Uklanja sledeće: sve boje (uključujući i boje u spreju), grafiti senke, olovke i bojice.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Nema boju.

Pakovanja

500ml boca u spreju.

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Ukoliko se redekoriše, posle skidanja grafita, tretirana područija oprati toplom vodom i ostaviti da se osuši.

Završnica

Nema.

Jedinjenje

Aktivne supstance: Specijalna mešavina.

Veza: Nema.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

3m2 po 500ml u zavisnosti od vrste grafita premaza i tretmana / aplikacija.

Debljina mokrog sloja

Nema.

Debljina suvog sloja

Nema.

Zapremina suve materije

Nema.

Temperatura paljenja

Nezapaljivo

Sadržaj VOC

Nema

ODSTRANJIVAČ GRAFITA

Pre upotrebe dobro promešati. Prvo testirajte na manjoj površini. Ako koristite Crown Trade Timonox Grafiti odstranjivač na površinama bez Crown Trade Timonox Anti Graffiti Flame Retardant glazure, uvek proverite kompatibilnost površine primenom male količinu na neupadljiv prostor pre nego što pokušate uklanjanje. Grafiti odstranjivač treba ostaviti na površini minimalni period neophodan za uklanjanje grafita (duže vreme može dovesti do omekšavanje podloge / osnovnog premaza). Naprskati odstranjivač Grafita na željenu površinu sa 15-30cm razdaljine. Ostaviti 1-2 minuta i ukloniti vlažnom krpom. Ukoliko je potreban dalji tretman, naprskati odstranjivač grafita na krpu i skinuti preostalo. Ukoliko se raspršivač zaglavi oprati čistom, toplom i nasapunjanom vodom. Potrebne su zaštitne rukavice i naočare tokom rada sa odstranjivačem.

Čiščenje

Odmah očistiti vodom.

INFORMACIJE O ODRŽAVANJU ZA CDM FILE

Nema.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od avgusta 2013.