Sjajna boja za zidove

Visokokvalitetna sjajna boja za zidove, jednostavna za rad, na vodenoj bazi, visoke perivosti i otpornosti. Sjajna boja za zidove je namenjena za unutrašnje zidove i plafone, idealna za isticanje površine i reljefnih zidnih obloga gde se zahteva sjaj. Daje efekat svile sa sjajnim završetkom. Tonira se kompjuterski u preko 2000 tonova.

Alat:

Valjak, četka, kompresor

Prekrivna moć:

1l pokriva 16m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 1-2h. Vreme totalnog sušenja 4h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

1.5l, 5l.

Krečenje zidova – Video saveti

Tehničke karakteristike i način primene – Sjajna boja za zidove

Dekorativna, periva emulzija na vodenoj bazi za zidove i plafone u enterijeru.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Pogledati aktuelnu Crown Trade ton kartu.

Pakovanja

1, 2.5, 5 and 10 litara.

SVOJSTVA

Vreme sušenja

U normalnim uslovima suvo na dodir posle 1-2h, sledeći sloj se nanosi posle 4h. Obezbediti protok vazduha tokom sušenja.

Završnica

Svileni finiš.

Jedinjenje

Sastav pigmenta: titanium-dioksid, obojeni pigmenti i aditivi.

Vezivna materija: vinil-acetat kopolimer.

Razređivač: voda.

Pokrivna moć

do 16m² po litru na glatkim površinama

Debljina mokrog sloja

62.50 mikrometara za 16m² po litru.

Debljina suvog sloja

19.44 mikrometara za 16m² po litru.

Zapremina suve materije

31% kod brilijant bele boje, zapremina kod drugih boja varira.

Temperatura paljenja

Nezapaljivo.

Sadržaj isparenja

EU dozvoljava graničnu vrednost za ovaj proizvod od (cat.A/b): 100 g/l (2010) Ovaj proizvod sadrži maksimalno 99 g/l VOC.

Ograničenja

Koristi se samo za enterijer. Ne nanositi u prostorijama gde je temperatura ispod 8ºC ili ako je relatavna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju biti pripremljene, čiste, osušene i oslobođene svega što može sprečiti nanošenje materijala. Prašnjave, uglačane ili tvrde površine prethodno treba izgletovati. Porozne površine trebalo bi tretirati Crown Trade Silk Vinylom razređenim sa 40% čiste vode.

Okrečene površine

Sve površine moraju biti pripremljene, čiste, osušene i oslobođene svega što može sprečiti nanošenje materijala, poput prljavšine i masnoće. Ukoniti svu farbu koja je u lošem stanju (slabo se drži, otpada, ljuspa se). Ošmirglati ostatke prethodne farbe i ukloniti prašinu. Organsko rastinje (gljive, buđ) treba ukloniti i tretirati površine sa Crown Trade Fungicidal Solutionom. Popuniti rupe, pukototine ili sitne neravnine sa Sandtex Trade Ready Mixed Fillerom. Gole pripremljene površine i površine ispunjene filerom pokriti sa Crown Trade Alkali Resting Sealerom ili u slučajevima kada je potrebno rešenje na vodenoj bazi upotrebiti Crown Trade PSB Stain Block Primer. Preostalu boju oprati toplom vodom i deterdžentom kako bi se uklonili zagađeni ostaci i tom prilikom treba često menjati vodu. Sve sjajne ili polusjajne površine trebalo bi istrljati mokrom krpom, kako bi farba mogla da se primi. Isprati čistom vodom da bi se otklonili svi ostaci. Osušiti. Ako su posle čišćenja ostale površine zagađene supstancama koje mogu da uzrokuju fleke i/ili boja probija, prekriti fleke sa jednim slojem Crown Trade Alkali Resting Sealerom. Premazane površine tek onda prekiriti sa jednim slojem Crown Trade Silk Vinyla.

Slojevi

Potrebno je naneti dva sloja. Pojedine nijanse će možda zahtevati dodatne slojeve za potpunu pokrivnost.

Nanošenje

Dobro promešati pre i tokom upotrebe. Naneti četkom ili valjkom. Za nanošenje kompresorom možda će trebati razređivanje. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje. Molimo vas da proverite tačnost nijanse pre nanošenja.

Kruna boje i Crown Trade ne odgovaraju za troškove nastale pogrešnom primenom proizvoda.

INFORMACIJE O ODRŽAVANJU ZA CDM FILE

Pre renoviranja već dekorisanih površina, potrebno ih je oprati čistom vodom i tečnim deterdžentom radi uklanjanja prljavštine.

ČIŠČENJE

Vratiti višak materijala u kantu. Oprati čistom vodom odmah posle upotrebe. Za dalje informacije pozvati službu za odnose sa kupcima Kruna boje.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2011.