Poliuretanski sjajni lak za drvo na vodenoj bazi

Poliuretanski sjajni lak za drvo građen na vodenoj bazi je zaštita za sve negazne drvene površine u enterijeru (vrata, prozori, lajsne, paneli, nameštaj). Veoma brzo suši, tako da posao možete da završite u jednom danu. Otporan je na grebanje i udarce, bez mirisa i sa formulom protiv žutenja.

Alat:

Sintetička četka.

Prekrivna moć:

1l pokriva 12m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 2h, drugi sloj naneti posle 4-6h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

2.5l.
Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Lak na vodenoj bazi pogodan za zaštitu svih drvenih površina u enterijeru od habanja i grebanja. Formulisan za sve tipove drvenih površina (ne uključujući gazne drvene površine) – vrata, prozore, lajsne, laminat, nameštaj…

DOSTUPNOST

Paleta boja

Providan

Pakovanja

1l i 2.5 litra.

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

(na 21°C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60%) Pod normalnim uslovima suv na dodir za 1-2 h, drugi sloj nakon 4-6h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Sjaj

Jedinjenje

Boja: Nema

Veza: Akril, Poliuretan.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

Do 12m² po litri na glatkim površinama.

Debljina mokrog sloja

83 mikrometara na 12m² po litri.

Debljina suvog sloja

21 mikrometara na 12m² po litri.

Zapremina suve materije

25%

Temperatura paljenja

Nezt

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 150g/l (2007) / 130g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži max 129g/l VOC.

Ograničenja

Ne nanositi ukoliko temperatura padne ispod 8°C ili se popne iznad 25°C ili ukoliko je prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja. Nepridržavanje ovih uputstava može uticati na sušenje, vizuelni kvalitet i otpornost.

PRIPREMA

Generalno

Drvene površine moraju da budu čiste i suve. Sadržaj vlage,ne sme prelaziti 14% pre nanošenja premaza. Vezivna sredstvane treba koristiti sa Crown lakovima. Filere za drvo treba koristiti za prekrivanje manjih nedostataka i šupljina. Fileri za opštu upotrebu nisu prikladni. Površine treba pažljivo preći između premaza finim abrazivnim jastučićem najlona ili finim (P240 ili finijim) mokrim ili suvim silikonskim karbid abrazivnim papirom, u pravcu godova. Ne probiti površinu premaza. Ukloniti prašinu. Koristite samo ne obojene vijke, eksere i učvršćivače.

Novo drvo

Naslage smole treba ukloniti strugalicom. Ukloniti sve ostatke i masnoće sa golih površina čistom krpom sa metil alkoholom često menjajući stranu krpe. Pustiti da razređivač potpuno izvetri pre premazivanja. Lagano ošmirglati u pravcu godova, koristeći pogodan abrazivni papir i vodeći računa da se ne ošteti površina drveta. Ukloniti prašinu.

Postojeći premazi

Ukloniti oštećene premaze. Organsko rastinje mora bitiuklonjeno i površina tretirana sa odgovarajućom sredstvom za rastinje. Sve postojeće završnice treba da budu ošmirglane tako da budu dobra podloga za dalju atheziju. Preostalu boju oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Golo drvo treba preći jednim premazom Crown Quick Varnish. Završiti sa dva sloja Crown Quick Drying Varnish.

Početni postupak

Proizvod mora biti dobro promešan pre upotrebe jer će u protivnom izostati sjaj. Crown Quick Drying Varnish lak je odmah spreman za upotrebu. Ne razređivati.

NANOŠENJE

Crown Quick Drying Varnish lak treba naneti u odgovarajućem sloju, u pravcu godova, i pobrinuti se da svi godovi i cela površina bude dobro pokrivena. Za najbolje rezultate koristiti četku visokog kvaliteta specijalno dizajniranu za za aplikaciju lakova na vodenoj bazi. Takođe se može nanositi valjkom sa kratkom dlakom ili jastučićem za boju. Priprema površine prema preporuci proizvođača, završena je nanošenjem 3 sloja Crown Quick Drying Varnish laka, sa najmanje 2h razmaka između premaza. Izbegavati previše premaza jer će čekta ostaviti mrlje i rezultirati završnicom slabog kvaliteta.

Površine treba pažljivo preći između premaza finim abrazivnim jastučićem najlona ili finim (P240 ili finijim) mokrim ili suvim silikonskim karbid abrazivnim papirom, u pravcu godova. Ne probijati površinu premaza. Ukloniti prašinu. Sve naredne premaze treba nanositi što pre, pošto se prethodni sloj osuši.

ODRŽAVANJE

Ukloniti sve oštećene slojeve. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i površina tretirana sa odgovarajućom sredstvom za rastinje.

Preostalu boju oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Ošmirglati finim (P240 ili finijim) mokrim ili suvim silikonskim karbid ili sličnim abrazivnim papirom, u pravcu godova. Ukloniti prašinu. Golo drvo treba preći jednim premazom Crown Quick Drying Varnish lakom. Završiti sa jednim ili dva sloja Crown Quick Drying Varnish laka, kako je preporučeno.

SISTEM NANOŠENJA

Naneti dva ili tri sloja Crown Quick Drying Varnish laka na golo ili prethodno lakirano drvo.

Čišćenje

Očistiti četke i sav alat vrućom nasapunjanom vodom i oprati čistom vodom odmah nakon upotrebe. Ukoliko se prospe, Quick Drying Varnish lak treba odmah ukloniti mokrom krpom, koristeći čistu vodu.

Skladištenje

Kanticu bi trebalo zatvoriti nakon upotrebe i čuvati čvrsto zatvorenu kako bi se sprečilo isparavanje proizvoda i ulazak vazduha. Skladištiti na hladnom, suvom i mestu gde proizvod ne može da mrzne.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od februara 2010.