Periva boja za dečije sobe zid drvo i metal

Čvrsta i periva akrilna mat boja za zidove, plafone, drvenariju i metal u enterijeru. Periva boja za dečije sobe se lako nosi sa mrljama i flekama, a da pri tom posle pranja ne ostaju tragovi. Bez mirisa je i idealna za dečje sobe i prometne hodnike. Iz jedne kante možete farbati zid, drvo i metal u enterijeru. Stainguard® tehnologija omogućava zidovima da izgledaju kao novi duži vremenski period. Dostupna u fabrički gotovim tonovima.

Alat:

Valjak, četka, kompresor

Prekrivna moć:

1l pokriva 14m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 1-2h. Vreme totalnog sušenja 4h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

2.5l

Proizvodi

Periva boja na delu

Periva Boja Za Decije Sobe
Periva Boja Za Decije Sobe 001
Periva Boja Za Decije Sobe 002
Periva Boja Za Decije Sobe 003
Periva Boja Za Decije Sobe 004
Periva Boja Za Decije Sobe 005
Periva Boja Za Decije Sobe 006
Periva Boja Za Decije Sobe 007
Periva Boja Za Decije Sobe 008

Periva boja za zidove – Video saveti

Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Otporna i periva mat emulzija za enterijerske zidove, plafone, drvo i metal.

DOSTUPNOST

Paleta boja

30 tonova plus bela.

Pakovanja

2.5l i određene boje u pakovanju od 5 litara.

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima suvo na dodir za 2h, drugi sloj naneti nakon 4h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Mat

Jedinjenje

Boja: Titanium Dioksid, i neorganski dodaci.

Veza: Akrilik.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

Do 14m² po litri zavisno od teksture površine.

Debljina mokrog sloja

71 mikrometara na 14m² po litri.

Debljina suvog sloja

25 mikrometra na 14m² po litri.

Zapremina suve materije

35%kod bele, kod ostalih boja će varirati.

Temperatura paljenja

Nezapaljivo.

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 75g/l (2007)/30g/l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 2.9g/l VOC.

Ograničenja

Ne nanositi ukoliko temperatura padne ispod 8°C i prosečna vlažnost vazduha je iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja.

PRIPREMA

Nove površine

Zidovi i plafoni

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Trošne, uglačane gipsane ili tvrde površine treba prvo ofarbati Crown Trade Alkali Resisting Sealer. Porozne površine treba pokriti sa Crown Easyclean Emulsion razredjenom sa 40% čiste vode.

Drvo

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene od svega što može da naudi nanošenju materijala. Istrljati odgovarujućim brusnim papirom 1-3mm. Ukloniti prašinu. Sve rupe i naprsline popuniti sa odgovarajućim filerom za drvo. Istrljati odgovarujućim brusnim papirom. Ukloniti prašinu. Pre bojenja vlaga ne sme prelaziti 18%. Pripremiti sa jednim premazom podloge.

Obojeni metali

Ukloniti rđu do čistog metala. Ukloniti prljavštinu. Premazati na sve gole površine odgovarajuću podlogu.

Prethodno dekorisane površine

Zidovi i plafoni

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Ukloniti sve nečistoće i loše boje. Ukloniti prašinu. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i površina tretirana sa CT Fungicidal Solution. Sve rupe i naprsline popuniti odgovarajućim filerom za enterijere. Gola i popunjena područija preći slojem Crown Easyclean Emulsion. Preostalu boju oprati toplom vodom i tecnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve sjajne površine zguliti. Sve ostatke oprati čistom vodom. Osušiti. Ako i posle čišćenja postoje mrlje i nečistoće preći jednim slojem Crown Stain Block Primer. Popunjena područija preći slojem Crown Easyclean Emulsion.

Drvo
Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Ukloniti sve nečistoće i boju u lošem stanju. Pre bojenja vlaga ne sme prelaziti 18%. Ukloniti sive i oštećene površine brusnim papirom 1-3mm. Ukloniti prašinu. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i povšina tretirana sa CT Fungicidal Solution. Ukloniti sav oštećen git, očistiti i zagitovati opet kako bi se formirala čvrsta masa. Sve rupe i naprsline popuniti odgovarajućim filerom za drvo. Istrljati brusnim papirom. Ukloniti prašinu.

Metali

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudinanošenju materijala. Ukloniti sve nečistoće i loše boje. Ukloniti prašinu i rđu. Sve gole i naprsline površine popuniti odgovarajućim filerom za metal.

Drvo i metal

Zaostalu boju oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve sjajne površine zguliti. Sve ostatke oprati čistom vodom. Osušiti.

PREMAZI

Potrebno je naneti dva premaza.

NANOŠENJE

Dobro promešati pre upotrebe. Naneti valjkom, četkom ili jos bolje finom i mekom četkom dugačkog vlakna.

ČIŠĆENJE

Ostatak boje vratiti u kanticu. Nakon upotrebe odmah oprati.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2011.