Metalik boja za zidove

Svetlucava dekorativna boja sa metalik efektom, na bazi vode, za zidove i detalje u enterijeru. Metalik boja za zidove je idealna za sve vrste dekoracije i isticanje detalja u prostoru. Da li želite moderan izgled ili rustični, sa ovom bojom možete postići razne efekte. Boju odlikuju lakoća nanošenja, blaga perivost i jedinstven izgled. Nanosi se po potrebi u jednom ili više slojeva.

Alat:

Valjak, četka

Prekrivna moć:

1.25l pokriva 15m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir od 2-4h, drugi premaz posle 4h.

Radna temperatura:

Minimum 10°C.

Pakovanja:

1.25l.

Pogledajte našu
Metalik boju delu

Metalik Boja Za Zidove Primer Kruna Boje 001
Metalik Boja Za Zidove Primer Kruna Boje 002
Metalik Boja Za Zidove Primer Kruna Boje 003
Metalik Boja Za Zidove Primer Kruna Boje 004
Metalik Boja Za Zidove Primer Kruna Boje 005
Metalik Boja Za Zidove Primer Kruna Boje 007
Metalik Boja Za Zidove Primer Kruna Boje 008
Metalik Boja Za Zidove Primer Kruna Boje 009
Metalik Boja Za Zidove Primer Kruna Boje 010
Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Sjajna, metalik emulzija za unutrašnje zidove.

DOSTUPNOST

Paleta boja

6 nijansi

Pakovanja

1.25 litara

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima suvo na dodir za 2-4h, drugi sloj nakon 4h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Mat

Jedinjenje

Boja: Specijalni aluminijumski pigmenti.

Veza: VA kopolimer.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

12 m² po litri na glatkim površinama.

Debljina mokrog sloja

83 mikrometar na 12m² po litri.

Debljina suvog sloja

15 mikrometra na 12m² po litri.

Zapremina suve materije

18.33% će varirati.

Temperatura paljenja

Nezapaljivo.

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 150g/l (2007)/100g/l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 65g/l VOC.

Ograničenja

Za unutrašnju upotrebu. Ne nanositi ukoliko temperatura padne ispod 10°C i prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Trošne, uglačane gipsane ili tvrde površine treba prvo ofarbati odgovarajućim Crown prajmerom.

Prethodno dekorisane površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi spajanju materijala koji se nanosi kao sto su prašina, masnoće… Ukloniti farbu u lošem stanju. Ošmirglati ostatke prethodne farbe. Ukloniti nečistoće. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i povšina tretirana sa CT Fungicidal Solution. Sve rupe i naprsline popuniti odgovarajućim filerom. Zakrpiti sva gola i filerom popunjena područija sa Crown Fashion for Walls® Metallic. Preostalu boju oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve sjajne i polusjajne površine istrljati mokrom krpom. Sve ostatke oprati čistom vodom.Osušiti. Ukoliko se i posle čišćena pojave mrlje i nečistoće naneti sloj Crown Stain Block Primera. Prethodno pripremljene površine preći jednim slojem Crown Fashion for Walls® Metallic.

PREMAZI

Potrebno je naneti dva sloja.

NANOŠENJE

Dobro promešati pre upotrebe. Naneti kvalitetnom četkom ili valjkom srednje dužine dlake. Kada se nanese ravnomerno na površinu, „položi“ se u jednom pravcu kao završni potez.

Koristiti kvalitetnu četku za područija koja se ne mogu dohvatiti valjkom.

ČIŠĆENJE

Preostali materijal vratiti u kanticu. Odmah očistiti vodom.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2009.