Lak za čamce

Crown lak za čamce visokog sjaja, na bazi uretana i alkidnih smola, koji štiti sve spolja glatke i reljefne drvene površine. Zadržava veoma dugo sjaj i izuzetno je otporan na habanje, teške meteorološke uslove i vodu. Lak za čamce je takođe pogodan za prozore, vrata i sve vrste drveta koja se nalaze blizu vode ili u vodi. Nije pogodan za dugu eksploataciju u slanoj vodi. Nanosi se u 2 ili 3 sloja.

Alat:

Sintetička četka.

Prekrivna moć:

1l pokriva 13m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir 4-6h, drugi premaz posle 16-24h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

1l, 2.5l.
Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Lak na bazi razređivača pogodan za zaštitu svih drvenih glatkih površina u eksterijeru uključujući prozore, vrata i staklene bašte

DOSTUPNOST

Paleta boja

Providan

Pakovanja

1 i 2.5 litra.

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

(na 21°C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60%)
Pod normalnim uslovima suv na dodir za 4-6h, drugi sloj nakon 16-24h. Potrebna je odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Zavisno od drveta i broja slojeva može biti saten ili polusjaj.

Jedinjenje

Boja: Obojeni pigmenti.

Veza: Alkidne smole.

Razređivač:Uljani razređivač.

Pokrivna moć

Do 14m² po litri na glatkim površinama, dok će nahrapavim površinama pokrivna moć biti smanjena.

Debljina mokrog sloja

70 mikrometara na 14m² po litri.

Debljina suvog sloja

23 mikrometara na 14m² po litri.

Zapremina suve materije

30%

Temperatura paljenja

više od 60°C.

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 500g/l (2007)/400g/l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 399g/l VOC

Ograničenja

Ne nanositi ukoliko ima mogućnosti za padavine ili ukoliko temperatura padne ispod 5°C ili se popne iznad 30°C ili ukoliko je prosečna vlažnost vazduha iznad 85% tokom nanošenja ili perioda sušenja. Ne pridržavanje ovih uputstava može uticati na sušenje, vizuelni kvalitet i otpornost.

PRIPREMA

Nove površine

Generalno

Drvene površine moraju biti dobro pripremljene, čiste i suve. Sve sive i oštećene drvene površine moraju se dovesti u čisto i sjajno stanje. Sadržaj vlage ne sme prelaziti 18% pre nanošenja premaza. Naslage smole treba ukloniti. Ukloniti sve ostatke i masnoće sa golih površina čistom krpom sa metil alkoholom. Vezivna stredstvane treba koristiti sa Crown prozirnim lakovima. Filere za drvo treba koristiti za prekrivanje manjih nedostataka i šupljina. Fileri za opštu upotrebu nisu prikladni. Koristiti samo neobojene vijke, eksere i učvršćivače.

Novo drvo

Svako netretirano drvo četinara treba tretirati sa dva sloja Crown All Purpose Wood Preserver zaštitom. Dopustiti da se suši 24 sata i da prođe 72 sata pre nanošenja Crown All Purpose Woodstain.

Bazom obojena stolarija

Polako ošmirglati u pravcu godova, vodeći računa da se ne ošteti površina drveta. Ukloniti prašinu.

Dodatna priprama površina

Neobojeni metali

Svetlo obojene (nepolirane) površine- ne uključujuci pocinkovane površine. Temeljno oprati čistom vodom. Osušiti. Pripremiti premazom CT Water Based Metal Primer. Osnovni premaz je CT Water Based Primer Undercoat. Obojeni metali Ukloniti rđu. Premazati jednim slojem CT Water Based Metal Primer.

Prethodno dekorisane površine

Zidovi

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala kao sto je prašina, masnoće… Ukloniti sve farbe u lošem stanju. Ukloniti nečistoće. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i povšina tretirana sa CT Fungicidal Solution. Sve rupe i naprsline popuniti sa Sandex Trade Ready Mixed Filler. Zakrpiti sva gola i popunjena područija sa CT Acrylic Eggshel prema uputstvu. Ako posle čišćenja još uvek postoje površine sa mrljama i nepravilnostima, preći jednim premazom Crown Trade Alkali Resisting Sealer ili gde je potrebna vodena baza alternativa je Crown Trade PSB Stain Block Primer.

Drvo

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi spajanju materijala koji se nanosi. Ukloniti sve nečistoće i boje u lošem stanju. Ukloniti sive i oštećene površine brusnim papirom. Ukloniti prašinu. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i povšina tretirana sa CT Fungicidal Solution. Sve rupe i naprsline popuniti sa Sandex Trade Ready Mixed Filler. Ošmirglati. Ukloniti prašinu. Tretirati gola i popunjena područija Sa CT Water Based Primer Undercoat.

Metali

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudinanošenju materijala. Ukloniti sve nečistoće i boje u lošem stanju. Ukloniti prašinu i rđu. Sve površine obojenih i neobojenih metala kao i pocinkovane površine preći jednim premazom CT Water Based Metal Primer.

Zidovi, drvo i metal

Zaostalu boju oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve sjajne i polusjajne površine zguliti. Sve ostatke oprati čistom vodom. Osušiti. Zakrpiti sva gola i popunjena područija sa CT Acrylic Eggshel.

NANOŠENJE

Za najbolje rezultate koristiti kvalitetnu četku dugačke i meke dlake. Crown All Purpose Woodstain treba naneti u tečnom sloju, naročito na prevojima, ili kod rezane gradje, do natapanja. Nakon 5-10 minuta ponovo premazati u pravcu godova. Ostaviti minimum 16h da se osuši pre ponovnog sloja ili pre završnice sa Crown All Purpose Woodstain. Izbegavati prekomerno mazanje Crown All Purpose Woodstain jer će to smanjiti kvalitet i postojanost premaza.

ODRŽAVANJE

Održavanje je potrebno ukoliko boja izbledi, smanjenje sjaja usled nagrizanja premaza ili usled gubitka vlažnosti. Svi oštećeni premazi treba da budu uklonjeni. Pocrnele površine drveta treba mehanički oguliti i vratiti im sjaj. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i površina tretirana sa odgovarajućom sredstvom za rastinje. Preostalu boju oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Golo drvo treba preći jednim premazom Crown All Purpose Woodstain u odgovarajućoj boji drveta. Na erozivnim površinama preći dodatni sloj Crown All Purpose Woodstain i dozvoliti da se osuši. Završiti sa 1 ili 2 sloja Crown All Purpose ili Translucent Woodstain kako je preporučeno.

SISTEM NANOŠENJA

Stolarija

1 sloj Crown All Purpose Woodstain praćeno sa 2 sloja Crown Translucent Woodstain

Oblaganje, ograde, veze, brodske podove

2 sloja Crown All Purpose Woodstain.

Čišćenje

Očistiti četke i sav alat odmah nakon upotrebe. Ukoliko se prospe, Crown All Purpose Woodstain treba odmah očistiti dok je mokro, koristeći uljani razredjivač.

Skladištenje

Kanticu bi trebalo zatvoriti nakon upotrebe i čuvati čvrsto zatvorenu kako bi se sprečilo isparavanje proizvoda i ulazak vazduha. Skladištiti na hladnom, suvom i mestu gde proizvod ne moze da mrzne.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2010.