Fungicid

Fungicid na vodenoj bazi za tretiranje organskog rastinja (buđ, plesan, gljivice…) Fungicid se može koristiti za farbane i nefarbane povšine u eksterijeru. Fungicid se nanosi u jednom ili dva sloja.

Alat:

Četka.

Prekrivna moć:

1l pokriva od 10 do 30m² u zavisnosti od stanja površine.

Vreme sušenja:

24h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

5l.
Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Koncentrovani fungicid na vodenoj bazi za tretiranje organskog rastinja na spoljašnjim dekorisanim i nedekorisanim površinama. Odobreno od strane Odbora za kontolu pesticida 1966. HSE Sertifikat Br. 5258.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Nema

Pakovanja

1 i 5 litara.

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Ostaviti 24h, pa isprati čistom vodom i onda dozvoliti da se osuši.

Jedinjenje

Sodium hipohlorit (50g po litru).

Pokrivna moć

20-30m² po litri zavisno od upijanja podloge. Na reljefnim površinama može varirati na oko 10m² po litri.

Debljina mokrog sloja

Nema. Pobrinite se da su zaražene površine zasićene.

Debljina suvog sloja

Nema

Zapremina suve materije

Nema

Temperatura paljenja

Nezapaljivo

Sadržaj VOC

Nema

Ograničenja

Ne nanositi u slučaju kiše ili mraza, ne koristiti kao dodatak za boju, ne mešati sa ostalim hemikalijama i ne nanostiti sprejom. Sandex Fungicide je tretman za podlogu i ne osigurava očuvanje svojstva podloge.

PRIPREMA

Nedekorisane površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Sve organsko rastinje treba zguliti krutom četkom. Visoko rastinje će morati da se pere pod pritiskom od 102-136bara. Voditi računa da se ne uništi površina ispod. Sporetreba uništiti Sandtex Trade Fungicide razređenim sa jednom merom fungicida i dve mere čiste vode. Ostaviti 24 sata i oprati čistom vodom. Osušiti.

Prethodno dekorisane

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Sve nečistoće ili materijal lošeg kvaliteta treba zguliti krutom četkom. Sve organsko rastinje treba zguliti krutom četkom. Visoko rastinje će morati da sepere pod pritiskom od 102-136bara. Voditi računa da se ne uništi površina ispod. Sporetreba uništiti Sandtex Trade Fungicide razređenim sa jednom merom fungicida i dve merečiste vode. Ostaviti 24 sata i oprati čistom vodom. Osušiti. Preostalu boju ili sjaj oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve sjajne i polusjajne povrsine istrljati mokrom krpom. Sve ostatke oprati toplom vodom.

PREMAZI

Potrebno je naneti jedan sloj. Ukoliko je veliko rastinje, neophodno je ponovo naneti.

NANOŠENJE

Sintetičkom četkom dobro utrlajti u podlogu.

Čiščenje

Odmah očistiti vodom.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od jula 2008.