Fasadna boja sa teksturom

Fasadna boja sa teksturom velike pokrivne moći, bazirana na akrilnim smolama i pigmentima visokih performansi, za nove ili već farbane spoljašnje površine. Fasadna boja sa teksturom pruža gladak finiš, velike otpornosti na sve vremenske uslove, što dokazuje 15 godina garantovane zaštite. Tonira se kompjuterski u velikom broju nijansi, a nanosi u 2 sloja.

Alat:

Valjak, četka.

Prekrivna moć:

1l pokriva oko 3-7 m² u zavisnosti od stanja površine.

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 1-2h. Vreme totalnog sušenja 4-6h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

5l.

Renoviranje fasade – video saveti

Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Visokokvalitetna, zaštitna dekorativna završnica na vodenoj bazi za upotrebu na spoljašnjim zidovima. Nagrađeno od strane Britanskog odbora za postojanost od preko 15 godina.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Prema Sandtex Trade paleti.

Pakovanja

5 litara. 10 litara za brilijant belu, magnoliju (boja kajsije) i određene miksovane boje.

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima drugi sloj se može naneti nakon 4h.

Završnica

Mat, sa finom teksturom.

Jedinjenje

Boja: Titanium Dioksid, obojeni pigmenti i aditivi.

Veza: VaVeoVa kopolimer.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

7m² po litri. Na reljefnim površinama može varirati na oko 3m² po litri.

Debljina mokrog sloja

143 mikrometar na 7m² po litri.

Debljina suvog sloja

58 mikrometra na 7m² po litri.

Zapremina suve materije

41% kod brilijantno bele, kod ostalih boje će varirati.

Temperatura paljenja

Nezapaljivo

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 75g/l (2007)/40g/l (2010) Ovaj proizvod sadrži max 20g/l VOC.

Ograničenja

Ne nanositi u slučaju kiše ili ukoliko temperatura padne ispod 8°C i prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja. Ne nanositi ukoliko je podloga bitumen ili ukoliko je dekorisano Fletton ciglama.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene
svega što može da naudi nanošenju materijala. Porozne površine treba
pokriti Sandtex Trade Stabilising Solution-om.

Prethodno dekorisane

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Sve nečistoće ili materijal lošeg kvaliteta treba zguliti krutom četkom. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i povšina tretirana sa Sandtex Trade Fungicidal-om. Površine u lošem stanju će morati da se peru pod pritiskom od 102-136bara. Voditi računa da se ne uništi površina ispod. Sve rupe i naprsline popuniti sa Sandex Trade Ready Mixed Filler-om ili sa Exterior Easiplast-om. Sva gola, punjena ili prethodno dekorisana mesta preći Sandtex Trade Stabilising Solution-om. Preostalu boju ili sjaj oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve ostatke oprati toplom vodom.

PREMAZI

Potrebno je naneti dva sloja.

NANOŠENJE

Dobro promešati pre upotrebe. Naneti četkom ili valjkom sa dugom ili dlakom srednje veličine, zavisno od teksture površine. Nije pogodno za nanošenje kompresorom.

Čiščenje

Preostali materijal vratiti u kanticu. Odmah očistiti vodom.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od jula 2008.