Epoksidna boja za drvo, metal i beton

Zaštitna, epoksidna boja za podove velike fizičke otpornosti, koja se preporučuje se za obložene i neobložene betonske, kamene, metalne i drvene podne površine u enterijeru. Daje satenski finiš. Nanosi se u 2 sloja. Epoksidna boja za podove je otporna na ulje, naftu, benzin, deterdžent, ogrebotine, habanje. Idealna za garaže, magacine, fabričke pogone, kafiće. Veoma postojan i dugotrajan materijal. Epoksidna boja za drvo, metal i beton dolazi u sledećim nijansama : providna, tamno siva, tamno zelena i bordo.

Alat:

Valjak, četka

Prekrivna moć:

1l pokriva 15m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 4h. Totalno sušenje 16h. Tot. sazrevanje 7 dana.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

5l.
Tehničke karakteristike i način primene – EPIMAC FLOOR COATING

Visokokvalitetni premaz na bazi razredjivača za unutrašnje, obložene ili neobložene betonske, kamene, metalne i drvetom pokrivene podne površine. Otporan na ogrebotine, ulje, naftu, deterdžente i hemijske rastvore.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Pod normalnim uslovima sušenje je 4h, drugi sloj je moguće naneti nakon 16h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja. Sledeći sloj naneti u roku od 48h.

Pakovanja

5 litara.

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima sušenje je 4h, drugi sloj je moguće naneti nakon 16h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja. Sledeći sloj naneti u roku od 48h.

Završnica

Polusjaj

Jedinjenje

Boja: Titanium Dioksid, obojeni pigmenti i aditivi.

Veza: Epoksi ester.

Razređivač: Uljani razređivač.

Pokrivna moć

Do 15m² po litri zavisno od teksture površine.

Debljina mokrog sloja

67 mikrometara na 15m² po litri.

Debljina suvog sloja

21 mikrometra na 15m² po litri.

Zapremina suve materije

32% kod crvene, kod ostalih boje će varirati.

Temperatura paljenja

40°C (zatvoren poklopac).

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 500g/l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 499g/lVOC.

Ograničenja

Za unutrašnju upotrebu. Ne nanositi ukoliko temperaturapadne ispod 8°C i prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Ukloniti sve nečistoće i očistiti pod. Sve masnoće moraju biti uklonjene. Podne površine moraju biti premazane kiselinom kako bi se uklonilo cementno mleko, koristeći odgovarajući čistač za malter po uputstvima proizvodjača. Detaljno oprati vodom. Osušiti. Celu površinu preći jednim slojem Crown Trade Epimac.

Prethodno dekorisane površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Ukloniti prljavštinu i otpali materijal četkom za čišćenje. Sve masnoće moraju biti uklonjene. Površinsku prljavštinu oprati vrućom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve ostatke oprati toplom vodom. Osušiti. Ošmirglati ostatke prethodne farbe. Ukloniti prašinu usisivačem. Zakrpiti sva gola područija sa jednim slojem Crown Trade Epimac or Epimac Anti-Slip Floor Paint razređenom sa 5% uljanog razređivača. Celu površinu preći jednim slojem Crown Trade Epimac u roku od 48h od sušenja.

PREMAZI

Potrebno je naneti dva sloja.

NANOŠENJE

Potrebno je naneti dva sloja. Održavati ivice mokrim. Drugi sloj treba naneti u roku od 48 sati. Nanositi četkom ili valjkom. Proizvođač nije odgovoran za troškove nastale neadekvatnomp rimenom proizvoda.

ČIŠĆENJE

Preostali materijal vratiti u kanticu. Odmah očistiti.

INFORMACIJE O ODRŽAVANJU ZA CDM FILE

Pre renoviranja već dekorisanih površina, potrebno ih je oprati čistom vodom i tečnim deterdžentom radi uklanjanja prljavštine.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2011.