Ekonomična boja za zidove

Ekonomična, otporna boja na vodenoj bazi za zidove i plafone u enterijeru, ravnog, mat finiša. Proizvod odlikuje visoka otpornost na vlagu i odlična pokrivnost (15l za pravih 150m² u dva nanosa). Ekonomična boja za zidove može direktno da se nanosi na novi i stari malter i ciglu. Idealna za nove zidove, ekonomična boja za zidove u većini slučajeva ne zahteva podlogu.

Alat:

Valjak, četka, kompresor

Prekrivna moć:

1l pokriva 14-16m² u zavisnosti od stanja površine.

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 2h. Vreme totalnog susenja 4h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

5l, 15l.

Krečenje zidova – Video saveti

Tehničke karakteristike i način primene – MACPHERSON ECLIPSE

Ekonomična, mat završnica na vodenoj bazi, za unutrašnju upotrebu. Visoka propustljivost vlage omogućuje primenu na novim gipsanim površinama, opeci kao i na malteru pre nego što je proces sušenja kompletan.

DOSTUPNOST

Paleta boja

17 BS 4800 tonova + brilijant bela.

Pakovanja

5 i 10 litara, 15 litara brilijant bele i magnolia (boja kajsije).

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima suvo na dodir za 2h, drugi sloj nakon 4h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Mat

Jedinjenje

Boja: Titanium Dioksid, obojeni pigmenti i aditivi.

Veza: Vinil acetat kopolimer.

Razređivač: Voda.

Pokrivna moć

Do 16m² po litri zavisno od teksture površine.

Debljina mokrog sloja

60 mikrometar na 14-16m² po litri.

Debljina suvog sloja

16 mikrometra na 14-16m² po litri.

Zapremina suve materije

26% kod bele, kod ostalih boje će varirati.

Temperatura paljenja

Nezapaljivo.

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 75g/l (2007)/ 30g/l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 1g/l VOC.

Ograničenja

Za unutrašnju upotrebu. Ne nanositi ukoliko temperatura padne ispod 8°C i prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Trošne, uglačane gipsane ili tvrde površine treba prvo ofarbati sa Macpherson Universal Primer. Porozne površine treba pokriti sa Macpherson Eclipse razređenom sa 40% čiste vode.

PREMAZI

Potrebno je naneti dva sloja.

NANOŠENJE

Dobro promešati pre upotrebe. Naneti četkom ili valjkom. Za nanošenje kompresorom možda će trebati razređivanje. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo.

ČIŠĆENJE

Preostali materijal vratiti u kanticu. Odmah očistiti vodom.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2011.