Macpherson – boja za betonske podove

Pri odabiru boja za betonske podove veoma je važno obratiti pažnju ne samo na kvalitet već i na njihovu izdržljivost. Kruna Boje vam obezbeđuje kvalitetne boje za betonske podove – Macpherson

Naša boja za beotnske podove nije samo dekorativna, nego već i veoma izrživa boja na bazi alkidnih smola sa satenskim efektom. Ova boja za betonske podove prvenstveno služi za unutrašnje betonske gazne površine.

Boja za betonske podove je takođe pogodna za farbanje svih vrsta skladišta, magacine, kancelarije, prodavnice, izložbene prostore,graže itd. Prednost ove farbe je što je otporna na sve vrste ogrebotina i fizička oštećenja, vodu, hemikalije, ulja i masti.

Ukoliko se i dalje niste odlučili koje nijanse boja za betonske podove  u našoj ponudi pored samih fabrički gotovih nijansni nalaze se i siva i crvena boja. Postoji još 2000 kompjuterski toniranih nijansi. Pronađite idealnu boju i počnite sa osvežavanjem željenih betonskih površina.

Alat:

Valjak, četka.

Prekrivna moć:

1l pokriva 15m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 4h. Vreme totalnog sušenja 12h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

5l.

Proizvodi

Epoksidna boja za podove – beton, drvo, metal

Epoksidna boja za podove – beton, drvo, metal

Zaštitna, epoksidna boja za podove velike fizičke otpornosti, koja se preporučuje se za obložene i neobložene betonske, kamene, metalne i drvene podne površine u enterijeru.

Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Macpherson boja za podove je dekorativna i otporna na habanje boja za unutrašnje betonske podove u skladištima, prodavnicama i salonima.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Preko 2000 tonova + crvena, siva i svetlo siva.

Pakovanja

5l

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima suvo na dodir za 4h, drugi sloj nakon 12h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Saten/ Polusjaj.

Jedinjenje

Boja: Titanium Dioksid, obojeni pigmenti i aditivi.

Veza: Alkidna smola.

Razređivač: Uljani razređivač.

Pokrivna moć

14 m² po litri na glatkim površinama.

Debljina mokrog sloja

66 mikrometar na 15m² po litri.

Debljina suvog sloja

33 mikrometra na 15m² po litri

Zapremina suve materije

48% kod crvene, kod ostalih boje će varirati.

Temperatura paljenja

40°C (zatvoren poklopac).

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 600g/l (2007)/500g/l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 499g/l VOC.

Ograničenja

Za unutrašnju upotrebu. Ne nanositi ukoliko temperatura padne ispod 8°C i prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Uklonite otpatke i očistite pod. Ulje ili mast moraju biti uklonjeni odmašćivačem, u skladu sa uputstvima proizvođača. Površinu koju treba bojiti treba preći kiselinom da se ukloni cementno mleko sa površine, koristeći malter za čišćenje razblažen u skladu sa uputstvima proizvođača. Temeljno isprati čistom vodom da biste uklonili sve ostatke. Pustite da se osuši. Pripremiti sve oblasti sa jednim slojem Macpherson boje za podove.

Prethodno dekorisane površine

Sve površine moraju biti čiste, suve i bez svega što će ometati prianjanje materijala da se primenjuje. Uklonite oštećen materijal struganjem ili četkanjem čvrstom četkom. Ulja i masti moraju biti uklonjeni odmašćivačem u skladu sa uputstvima poizvođača. Prašnjave površine operite toplom vodom i tečnim deterdžentom, često menjaju vodu. Isprati čistom vodom da biste uklonili sve ostatke. Pustite da se osuši. Usisajte svu prašinu. Sve gole oblasti preći jednim slojem Macpherson Floor Paint. Sledeći sloj Macpherson Floor Painta treba preći u roku od 48 sati od sušenja.

PREMAZI

Potrebno je naneti jedan ili dva sloja.

NANOŠENJE

Dobro promešati pre upotrebe. Naneti četkom ili valjkom. Drugi sloj mora da se nanese u roku od 48 sati.

ČIŠĆENJE

Preostali materijal vratiti u kanticu. Odmah očistiti odgovarajućim razređivačem.

INFORMACIJE O ODRŽAVANJU ZA CDM FILE

Pre renoviranja već dekorisanih površina, potrebno ih je oprati čistom vodom i tečnim deterdžentom radi uklanjanja prljavštine.

Napomena:

Crown Trade Steracryl anti bakterijski spektar boja je razvijen da vam pomogne u borbi protiv bakterija. On nije zamena za normalnu higijenu i režim čišćenja.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2011.