Akrilni ispunjivač pukotina

Akrilni ispunjivač pukotina  i rupa na gletu, malteru, cigli, drvetu, betonu i većini građevinskih materijala u enterijeru i eksterijeru. Veoma se brzo suši što ubrzava proces renoviranja.

Alat:

Špahtla.

Prekrivna moć:

1-2h.

Vreme sušenja:

3-4h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

1kg.
Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Ready Mixed Filler, na vodenoj bazi je idealan za popunjavanje manjih rupa i ispravljanje manjih nedostataka na podlozi. Pogodan je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na cigli, drvetu i većini građevinskog materijala.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Bela.

Pakovanja

1kg u plastičnoj kantici.

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

1-2 sata zavisno od debljine sloja.

Jedinjenje

Pigmenti, učvršćivači i Stiren akrilik kopolimer.

Pokrivna moć

Zavisi od debljine i širine ispune.

Debljina mokrog sloja

Maksimalno 7mm po aplikaciji.

Zapremina suve materije

Nema

Temperatura paljenja

Nezapaljivo

Sadržaj VOC

Nema.

Ograničenja

Ne nanositi u slučaju kiše ili ukoliko temperatura padne ispod 8°C.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala.

Prethodno dekorisane

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Ukloniti sve nečistoće, kao i sve materijale u lošem stanju.

NANOŠENJE

Koristiti špahtlu za nanošenje. Popuniti sve rupe ili nepravilnosti sa Sandtex Trade Ready Mixed Filler, ukloniti suvišan material, završiti tako da se podudara s već postojećom podlogom i ostaviti da se osuši.

Čiščenje

Oprati sav alat čistom vodom odmah nakon upotrebe. Ostatke Sandtex Trade Ready Mixed Fillera ne bacati ili ne prati u kanalizacione sisteme.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od jula 2008.