Akrilni bajc – lazura

Lazura za drvo, na vodenoj bazi za spoljašnju upotrebu. Jedinstvena, brzosušeća formula nudi pogodnost da se projekat završi u jednom danu, bez kompromisa po pitanju performansi, kvaliteta i dugotrajnosti, što najbolje pokazuje 6 godina garantovane zaštite. Akrilni bajc je pogodan za vrata, prozore, tremove, stolove, stolice, ograde i sve ostalo od čistog, nefarbanog drveta. Nije pogodan za gazne površine. Tonovi akrilnog bajca: abonos crna, tikovina, svetli hrast, tamni orah, mahagoni i stari bor.

Alat:

Sintetička četka, kompresor.

Prekrivna moć:

1l pokriva 15m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 2-4h. Vreme totalnog sušenja 4-6h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

1l, 2.5l.
Tehničke karakteristike i način primene – Akrilni bajc

Crown Quick Drying Woodstain je višenamenski premaz za zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih drvenih površina. Jedinstvena, dugotrajna, formulacija za brzo sušenje pruža pogodnost da završite svoj projekat u jednom danu, bez kompromisa po pitanju performansi i zaštite koju očekujete od tradicionalnog premaza za drvo. Pogodan za upotrebu na prozorima, vratima, konzervatorijumima, frizovima, donjim stranama lukova i obloga.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Abonos crna, Mahagoni, Svetli hrast, Tikovina, Tamni orah, Borovina

Pakovanja

1 i 2.5 i 5 litara

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima otporan na kišu posle 1h, suv na dodir za 2-4h, drugi sloj nakon 4-6h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Zavisno od drveta i broja slojeva može biti saten ili polusjaj.

Jedinjenje

Boja: Obojeni pigmenti.

Veza: Akrilik, Alkidna emulzija.

Razređivač: Voda

Pokrivna moć

Do 15m² po litri na glatkim površinama, dok će na hrapavim površinama pokrivna moć biti smanjena.

Debljina mokrog sloja

67 mikrometara na 15m² po litri.

Debljina suvog sloja

20 mikrometara na 15m² po litri.

Zapremina suve materije

30%

Temperatura paljenja

Nezapaljivo.

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 150g/l (2007)/130g/l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 129g/l VOC.

Ograničenja

Ne nanositi ukoliko ima mogućnosti za padavine ili ukoliko temperatura padne ispod 8°C ili se popne iznad 25°C ili ukoliko je prosečna vlažnost vazduha iznad 85% tokom nanošenja ili perioda sušenja. Nepridržavanje ovih uputstava može uticati na sušenje, vizuelni kvalitet i otpornost.

PRIPREMA

Nove površine

Generalno

Drvene površine moraju biti dobro pripremljene, čiste i suve. Sve sive i oštećene drvene površine moraju se dovesti u čisto i sjajno stanje. Sadržaj vlage ne sme prelaziti 18% pre nanošenja premaza. Naslage smole treba ukloniti. Ukloniti sve ostatke i masnoće sa golih površina čistom krpom sa metil alkoholom. Vezivna stredstvane treba koristiti sa Crown prozirnim lakovima. Filere za drvo treba koristiti za prekrivanje manjih nedostataka i šupljina. Fileri za opštu upotrebu nisu prikladni. Koristiti samo neobojene vijke, eksere i učvršćivače.

Novo drvo

Svako netretirano drvo četinara treba tretirati sa dva sloja Crown All Purpose Wood Preserver zaštitom, posebno obraćajući pažnju na godove i dopustiti da se 24h suše pre sledećeg bojenja i 72h pre nanošenja Crown Quick Drying Woodstain. Ne koristiti Crown Quick Drying Woodstain za podloge koje su imale vodo-odbojne tretmane. Gde je to moguće, osnovni premaz se nanosi oko celog područija za fiksiranje.

Bazom obojena stolarija

Polako ošmirglati u pravcu godova, vodeći računa da se ne ošteti površina drveta. Ukloniti prašinu.

Dodatna priprama površina

Neobojeni metali

Svetlo obojene (nepolirane) površine- ne uključujuci pocinkovane površine. Temeljno oprati čistom vodom. Osušiti. Pripremiti premazom CT Water Based Metal Primer. Osnovni premaz je CT Water Based Primer Undercoat. Obojeni metali Ukloniti rđu. Premazati jednim slojem CT Water Based Metal Primer.

Prethodno dekorisane površine

Zidovi

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala kao sto je prašina, masnoće… Ukloniti sve farbe u lošem stanju. Ukloniti nečistoće. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i povšina tretirana sa CT Fungicidal Solution. Sve rupe i naprsline popuniti sa Sandex Trade Ready Mixed Filler. Zakrpiti sva gola i popunjena područija sa CT Acrylic Eggshel prema uputstvu. Ako posle čišćenja još uvek postoje površine sa mrljama i nepravilnostima, preći jednim premazom Crown Trade Alkali Resisting Sealer ili gde je potrebna vodena baza alternativa je Crown Trade PSB Stain Block Primer.

Drvo

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi spajanju materijala koji se nanosi. Ukloniti sve nečistoće i boje u lošem stanju. Ukloniti sive i oštećene površine brusnim papirom. Ukloniti prašinu. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i povšina tretirana sa CT Fungicidal Solution. Sve rupe i naprsline popuniti sa Sandex Trade Ready Mixed Filler. Ošmirglati. Ukloniti prašinu. Tretirati gola i popunjena područija Sa CT Water Based Primer Undercoat.

Metali

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudinanošenju materijala. Ukloniti sve nečistoće i boje u lošem stanju. Ukloniti prašinu i rđu. Sve površine obojenih i neobojenih metala kao i pocinkovane površine preći jednim premazom CT Water Based Metal Primer.

Zidovi, drvo i metal

Zaostalu boju oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Sve sjajne i polusjajne površine zguliti. Sve ostatke oprati čistom vodom. Osušiti. Zakrpiti sva gola i popunjena područija sa CT Acrylic Eggshel.

NAPOMENA

Tamo gde su lokalizovana oštećenja ili je do oštećenja došlo kao rezultat izloženosti fabričkim premazom više od 3 meseca, ugrožena područja treba temeljno izbrusiti do podloge i ponovo premazati. Kako bi se obezbedila optimalna postojanost, preporuka je da se završi sa dva sloja Crown Quick Drying Woodstain.

GLAZURA

Stolarija premazana Crown Quick Drying Woodstain sistemom može se preći odgovarujućom zaptivkom. Korišćenje ulja od lanenog semena nije preporučljiv sa našim sistemom za zaštitu drveta. Konsultujte proizvođača određenog materijala za premaz. Silikonski premazi se koriste na završenim površinskim premazima.

POČETNI POSTUPAK

Proizvod mora biti dobro promešan pre upotrebe jer će u protivnom izostati sjaj. Crown Quick Drying Woodstain je odmah spreman za upotrebu. Ne razređivati.

NANOŠENJE

Za najbolje rezultate koristiti kvalitetnu četku specijalno dizajniranu za aplikaciju proizvoda na bazi vode. Obratite posebnu pažnju na ivice, vrhove i dna vrata. Pripremu površine, u skladu sa preporukama proizvođača, završite sa dva puna sloja Crown Quick Drying Woodstain i pustite najmanje 4-6h sušenja između slojeva.

ODRŽAVANJE

Održavanje je potrebno ukoliko boja izbledi, usled smanjenja sjaja zbog nagrizanja premaza ili usled gubitka vlažnosti. Svi oštećeni premazi treba da budu uklonjeni. Pocrnele površine drveta treba mehanički oguliti i vratiti im sjaj. Organsko rastinje mora biti uklonjeno i površina tretirana sa odgovarajućom sredstvom za rastinje. Preostalu boju oprati toplom vodom i tečnim deterdžentom, redovno menjajući vodu. Golo drvo treba preći jednim premazom Crown Quick Drying Woodstain. Završiti sa 1 ili 2 sloja Crown Quick Drying Woodstain kako je preporučeno.

SISTEM NANOŠENJA

2 sloja Crown Quick Drying Woodstain.

Čišćenje

Očistiti četke i sav alat odmah nakon upotrebe. Ukoliko se prospe, Crown Quick Drying Woodstain treba odmah očistiti dok je mokro, koristeći alkohol.

Skladištenje

Kanticu bi trebalo zatvoriti nakon upotrebe i čuvati čvrsto zatvorenu kako bi se sprečilo isparavanje proizvoda i ulazak vazduha. Skladištiti na hladnom, suvom i mestu gde proizvod ne moze da mrzne.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2010.