Boje za betonske podove - Kruna Boje

Boje za betonske podove

Boja za betonske podove je dekorativna veoma izdržljiva boja na bazi alkidnih smola sa satenskim efektom. Prventstveno služi za unutrašnje betonske gazne površine. Boja za betonske podove je pogodna za skladišta, magacine, kancelarije, prodavnice, izložbene prostore, garaže. Otporna na grebanje i fizička oštećenja, vodu, hemikalije, ulja i masti. Pored fabrički gotovih sive i crvene, postoji još 2000 kompjuterski toniranih nijansi

Alat:

Valjak, četka.

Prekrivna moć:

1l pokriva 15m².

Vreme sušenja:

Suvo na dodir posle 4h. Vreme totalnog sušenja 12h.

Radna temperatura:

Minimum 8°C.

Pakovanja:

5l.

Proizvodi

Epoksidna boja za podove – beton, drvo, metal

Epoksidna boja za podove – beton, drvo, metal

Zaštitna, epoksidna boja za podove velike fizičke otpornosti, koja se preporučuje se za obložene i neobložene betonske, kamene, metalne i drvene podne površine u enterijeru.

Tehničke karakteristike i način primene – Klikni za više detalja

Macpherson boja za podove je dekorativna i otporna na habanje boja za unutrašnje betonske podove u skladištima, prodavnicama i salonima.

DOSTUPNOST

Paleta boja

Preko 2000 tonova + crvena, siva i svetlo siva.

Pakovanja

5l

KARAKTERISTIKE

Vreme sušenja

Pod normalnim uslovima suvo na dodir za 4h, drugi sloj nakon 12h. Potrebna odgovarajuća ventilacija za vreme sušenja.

Završnica

Saten/ Polusjaj.

Jedinjenje

Boja: Titanium Dioksid, obojeni pigmenti i aditivi.

Veza: Alkidna smola.

Razređivač: Uljani razređivač.

Pokrivna moć

14 m² po litri na glatkim površinama.

Debljina mokrog sloja

66 mikrometar na 15m² po litri.

Debljina suvog sloja

33 mikrometra na 15m² po litri

Zapremina suve materije

48% kod crvene, kod ostalih boje će varirati.

Temperatura paljenja

40°C (zatvoren poklopac).

Sadržaj VOC

EU granica za ovaj proizvod je (cat.A/a): 600g/l (2007)/500g/l (2010) Ovaj proizvod sadrzi max 499g/l VOC.

Ograničenja

Za unutrašnju upotrebu. Ne nanositi ukoliko temperatura padne ispod 8°C i prosečna vlažnost vazduha iznad 80% tokom nanošenja ili perioda sušenja.

PRIPREMA

Nove površine

Sve površine moraju da budu čiste, suve i oslobođene svega što može da naudi nanošenju materijala. Uklonite otpatke i očistite pod. Ulje ili mast moraju biti uklonjeni odmašćivačem, u skladu sa uputstvima proizvođača. Površinu koju treba bojiti treba preći kiselinom da se ukloni cementno mleko sa površine, koristeći malter za čišćenje razblažen u skladu sa uputstvima proizvođača. Temeljno isprati čistom vodom da biste uklonili sve ostatke. Pustite da se osuši. Pripremiti sve oblasti sa jednim slojem Macpherson boje za podove.

Prethodno dekorisane površine

Sve površine moraju biti čiste, suve i bez svega što će ometati prianjanje materijala da se primenjuje. Uklonite oštećen materijal struganjem ili četkanjem čvrstom četkom. Ulja i masti moraju biti uklonjeni odmašćivačem u skladu sa uputstvima poizvođača. Prašnjave površine operite toplom vodom i tečnim deterdžentom, često menjaju vodu. Isprati čistom vodom da biste uklonili sve ostatke. Pustite da se osuši. Usisajte svu prašinu. Sve gole oblasti preći jednim slojem Macpherson Floor Paint. Sledeći sloj Macpherson Floor Painta treba preći u roku od 48 sati od sušenja.

PREMAZI

Potrebno je naneti jedan ili dva sloja.

NANOŠENJE

Dobro promešati pre upotrebe. Naneti četkom ili valjkom. Drugi sloj mora da se nanese u roku od 48 sati.

ČIŠĆENJE

Preostali materijal vratiti u kanticu. Odmah očistiti odgovarajućim razređivačem.

INFORMACIJE O ODRŽAVANJU ZA CDM FILE

Pre renoviranja već dekorisanih površina, potrebno ih je oprati čistom vodom i tečnim deterdžentom radi uklanjanja prljavštine.

Napomena:

Crown Trade Steracryl anti bakterijski spektar boja je razvijen da vam pomogne u borbi protiv bakterija. On nije zamena za normalnu higijenu i režim čišćenja.

ZDRAVLJE I MERE BEZBEDNOSTI

Prema uputstvima i informacijama na pakovanju. Posebno obratiti pažnju na površine krečene pre 1960. jer mogu da sadrže opasne materije. Za sve ostale informacije kontaktirati Kruna boje doo. Podaci o bezbednosti za ovaj i sve ostale prozvode možete naći na našoj web adresi, besplatno. Držati na suvim mestima van domašaja dece i životinja. Pakovanje treba držati zatvoreno tokom skladištenja. Ne prosipati u vodovode, odvode ili septičke jame.

OPŠTE INFORMACIJE

Pod normalnim vremenskim uslovima ovaj proizvod će ostati upotrebljiv do 2 godine ukoliko se pravilno čuva i ne otvara. Preuzete su sve mere da se sve neophodne informacije nađu u Tehničkom listu. Kruna boje doo ne može da garantuje rezulate jer nema kontrolu pod kojim je uslovima proizvod nanet.

Pre korišćena ovog proizvoda postarajte se da imate poslednje informacije. Za pomoć ili više informacije kontaktirajte nas na telefone:

Tel: 011 328 66 68

Tel/Fax: 011 328 66 42

e-mail: office@krunaboje.rs

website: www.krunaboje.rs

website: www.bojezazidove.com

Kruna boje doo, Karađorđeva 49, 11000 Beograd.

Ove informacije su validne od oktobra 2011.

Ovo je samo deo ponude nijansi i ograničena je zbog funkcionisanja online kupovine. U salonima Kruna boje je ponuda neuporedivo veća i većina proizvoda se može tonirati u preko 2000 nijansi. The 50s sketchbook collection

Untitled 1

50s Sketchbook 1

Untitled 2

50s Sketchbook 2

Untitled 3

50s Sketchbook 3

Untitled 4

50s Sketchbook 4

Boje Za Zidove 001

50s Sketchbook 5

Boje Za Zidove 002

50s Sketchbook 6

Boje Za Zidove 003

50s Sketchbook 7

Boje Za Zidove 004

50s Sketchbook 8

Boje Za Zidove 005

50s Sketchbook 9

Boje Za Zidove 006

50s Sketchbook 10

Boje Za Zidove 007

50s Sketchbook 11

Boje Za Zidove 008

50s Sketchbook 12

Boje Za Zidove 009

50s Sketchbook 13

Boje Za Zidove 010

50s Sketchbook 14

Boje Za Zidove 011

50s Sketchbook 15

The art deco collection

Boje Za Metal 001

Art Deco 8

Boje Za Metal 002

Art Deco 9

Boje Za Metal 003

Art Deco 10

Boje Za Metal 004

Art Deco 11

Boje Za Metal 005

Art Deco 12

Boje Za Metal 006

Art Deco 13

Boje Za Metal 007

Art Deco 14

Boje Za Metal 008

Art Deco 15

Boje Za Metal 009

Art Deco 1

Boje Za Metal 010

Art Deco 2

Boje Za Metal 011

Art Deco 3

Boje Za Metal 012

Art Deco 4

Boje Za Metal 013

Art Deco 5

Boje Za Metal 014

Art Deco 6

Boje Za Metal 015

Art Deco 7

The arts & crafts collection

Boje Za Metal 001

Art and Crafts 1

Boje Za Metal 002

Art and Crafts 2

Boje Za Metal 003

Art and Crafts 3

Boje Za Metal 004

Art and Crafts 4

Boje Za Metal 006

Art and Crafts 5

Boje Za Metal 007

Art and Crafts 6

Boje Za Metal 008

Art and Crafts 7

Boje Za Metal 009

Art and Crafts 8

Boje Za Metal 010

Art and Crafts 9

Boje Za Metal 011

Art and Crafts 10

Boje Za Metal 012

Art and Crafts 11

Boje Za Metal 013

Art and Crafts 12

Boje Za Metal 014

Art and Crafts 13

Boje Za Metal 015

Art and Crafts 14

Boje Za Metal 016

Art and Crafts 15

The victorian eclectic collection

Boje Za Drvo 001

Victorian Eclectic 1

Boje Za Drvo 002

Victorian Eclectic 2

Boje Za Drvo 003

Victorian Eclectic 3

Boje Za Drvo 004

Victorian Eclectic 4

Boje Za Drvo 005

Victorian Eclectic 5

Boje Za Drvo 006

Victorian Eclectic 6

Boje Za Drvo 007

Victorian Eclectic 7

Boje Za Drvo 008

Victorian Eclectic 8

Boje Za Drvo 009

Victorian Eclectic 9

Boje Za Drvo 010

Victorian Eclectic 10

Boje Za Drvo 011

Victorian Eclectic 11

Boje Za Drvo 012

Victorian Eclectic 12

Boje Za Drvo 013

Victorian Eclectic 13

Boje Za Drvo 014

Victorian Eclectic 14

Boje Za Drvo 015

Victorian Eclectic 15

The gothic revival collection

Boje Za Drvo 001

Gothic Revival 1

Boje Za Drvo 002

Gothic Revival 2

Boje Za Drvo 003

Gothic Revival 3

Boje Za Drvo 004

Gothic Revival 4

Boje Za Drvo 005

Gothic Revival 5

Boje Za Drvo 006

Gothic Revival 6

Boje Za Drvo 007

Gothic Revival 7

Boje Za Drvo 008

Gothic Revival 8

Boje Za Drvo 009

Gothic Revival 9

Boje Za Drvo 010

Gothic Revival 10

Boje Za Drvo 011

Gothic Revival 11

Boje Za Drvo 012

Gothic Revival 12

Boje Za Drvo 014

Gothic Revival 14

Boje Za Drvo 013

Gothic Revival 13

Boje Za Drvo 015

Gothic Revival 15

The regency collection

Boje Za Zidove 001

Regency 1

Boje Za Zidove 002

Regency 2

Boje Za Zidove 003

Regency 3

Boje Za Zidove 004

Regency 4

Boje Za Zidove 005

Regency 5

Boje Za Zidove 006

Regency 6

Boje Za Zidove 007

Regency 7

Boje Za Zidove 008

Regency 8

Boje Za Zidove 009

Regency 9

Boje Za Zidove 010

Regency 10

Boje Za Zidove 011

Regency 11

Boje Za Zidove 012

Regency 12

Boje Za Zidove 013

Regency 13

Boje Za Zidove 014

Regency 14

Boje Za Zidove 015

Regency 15

The neo-classical collection

Boje Za Zidove 001

Neo-Classical 1

Boje Za Zidove 002

Neo-Classical 2

Boje Za Zidove 003

Neo-Classical 3

Boje Za Zidove 004

Neo-Classical 4

Boje Za Zidove 005

Neo-Classical 5

Boje Za Zidove 006

Neo-Classical 6

Boje Za Zidove 007

Neo-Classical 7

Boje Za Zidove 008

Neo-Classical 8

Boje Za Zidove 009

Neo-Classical 9

Boje Za Zidove 010

Neo-Classical 10

Boje Za Zidove 011

Neo-Classical 11

Boje Za Zidove 012

Neo-Classical 12

Boje Za Zidove 013

Neo-Classical 13

Boje Za Zidove 014

Neo-Classical 14

Boje Za Zidove 015

Neo-Classical 15

The palladian collection

Boje Za Drvo 001

Palladian 1

Boje Za Drvo 002

Palladian 2

Boje Za Drvo 003

Palladian 3

Boje Za Drvo 004

Palladian 4

Boje Za Drvo 005

Palladian 5

Boje Za Drvo 006

Palladian 6

Boje Za Drvo 007

Palladian 7

Boje Za Drvo 008

Palladian 8

Boje Za Drvo 009

Palladian 9

Boje Za Drvo 010

Palladian 10

Boje Za Drvo 011

Palladian 11

Boje Za Drvo 012

Palladian 12

Boje Za Drvo 013

Palladian 13

Boje Za Drvo 014

Palladian 14

Boje Za Drvo 015

Palladian 15

Neutrals

Boje Za Drvo 001

Rocking Around

Boje Za Drvo 002

Coffee cup

Boje Za Drvo 003

White Scatter

Boje Za Drvo 004

Ivory Cream

Boje Za Drvo 005

Wash Day

Boje Za Drvo 006

Toasted Almon

Boje Za Drvo 007

Soft Ochre

Boje Za Drvo 008

Wheatgrass

Boje Za Drvo 009

Stoneware

Boje Za Drvo 010

White Pepper

Boje Za Drvo 011

Smokey Mist

Boje Za Drvo 012

Corset

Boje Za Drvo 013

Essential

Boje Za Drvo 014

Country Belge

Boje Za Drvo 015

Taupe

Boje Za Drvo 016

White Dark

Boje Za Drvo 017

Coffee Shop®

Boje Za Drvo 018

Colleta

Boje Za Drvo 019

Film Noir®

Boje Za Drvo 020

Lait®

Boje Za Drvo 021

Parfait®

Boje Za Drvo 022

Rambler’s Path®

Boje Za Drvo 023

Sketch Book®

Boje Za Drvo 024

Sweet Maple®

Boje Za Drvo 025

Winter Garden®

Blues & Aquas

Boje Za Metal 001

Blue Dark

Boje Za Metal 002

Whisper Powder Blue

Boje Za Metal 003

Plest Blue

Boje Za Metal 004

Sky High

Boje Za Metal 005

Dukes Blue

Boje Za Metal 006

Lupin

Boje Za Metal 007

Stepping Stone

Boje Za Metal 008

Aqua Source

Boje Za Metal 009

Dragonfly

Boje Za Metal 010

Open Air

Boje Za Metal 011

New york

Boje Za Metal 012

Blue Bounty®

Boje Za Metal 013

Double Denim®

Boje Za Metal 014

Emprire Bluw

Boje Za Metal 015

Etoile®

Boje Za Metal 016

Icelandic Blue ®

Boje Za Metal 017

Isobelle ®

Boje Za Metal 018

Jet Stream ®

Boje Za Metal 019

Blue Light

Boje Za Metal 020

Love in a Mist®

Boje Za Metal 021

Blue Mid

Boje Za Metal 022

Palm Springs®

Boje Za Metal 023

Aqua Dark

Boje Za Metal 024

Bird Bath®

Reds & Pinks

Boje Za Metal 001

Euphoria

Boje Za Metal 002

Culture Cream

Boje Za Metal 003

Beauty Queen

Boje Za Metal 004

Fairy Dust

Boje Za Metal 005

Pashmina

Boje Za Metal 006

Pin Up Pink

Boje Za Metal 007

Cheeky Wink

Boje Za Metal 008

Cuban Heat

Boje Za Metal 009

Burgundy

Boje Za Metal 010

Dream Time

Boje Za Metal 011

Eveningwear

Boje Za Metal 012

Red Light

Boje Za Metal 013

Red Dark

Boje Za Metal 014

1985 Pink

Boje Za Metal 015

Aimee®

Boje Za Metal 016

Coral

Boje Za Metal 017

Fireside®

Boje Za Metal 018

Lulu

Boje Za Metal 019

Perfume®

Boje Za Metal 020

Ra Ra Red®

Boje Za Metal 021

Raspberry Crush

Boje Za Metal 022

Roseraie®

Boje Za Metal 023

Rosy Cheeks®

Boje Za Metal 024

Sash Red®

Boje Za Metal 025

Summer Kiss®

Greens & Limes

Boje Za Zidove 001
Boje Za Zidove 002

1977 Lime

Boje Za Zidove 003

Chelsea Green®

Boje Za Zidove 004

Intense Olive®

Boje Za Zidove 005

Tuscan Olive

Boje Za Zidove 006

Green Light

Boje Za Zidove 007

Green Mid

Boje Za Zidove 008

Just Lemon

Boje Za Zidove 009

Bamboo Leaf

Boje Za Zidove 010

Innocence

Boje Za Zidove 011

Grey Lace

Boje Za Zidove 012

Apple Mist

Boje Za Zidove 013

Almost Sage

Boje Za Zidove 014

Flagon

Boje Za Zidove 015

Lime Green

Boje Za Zidove 016

Pea Pod

Boje Za Zidove 017

Expectation

Boje Za Zidove 018

Green Cross Code

Boje Za Zidove 019

Enamel Green

Boje Za Zidove 020

Crochet

Boje Za Zidove 021

Carnaby

Boje Za Zidove 022

Mojito

Boje Za Zidove 023

Bespoke

Boje Za Zidove 024

Bowling Green

Boje Za Zidove 025

Green Chilli

Boje Za Zidove 026

Deep Ivy

Yellows & Oranges

Boje Za Drvo 001

Yellow Mid

Boje Za Drvo 002

Yellow Light

Boje Za Drvo 003

Yellow Dark

Boje Za Drvo 004

Beach House

Boje Za Drvo 005

Happy Daze

Boje Za Drvo 006

Antique Cream

Boje Za Drvo 007

Petticoat

Boje Za Drvo 008

Pedal Pushing Lemon

Boje Za Drvo 009

Prairie Gold

Boje Za Drvo 010

Tibetan Gold

Boje Za Drvo 011

Seville Orange

Boje Za Drvo 012

Copper Canyon

Boje Za Drvo 013

Orange Squash

Boje Za Drvo 014

Celebrity

Boje Za Drvo 015

Gentle Yellow

Boje Za Drvo 016

Meean Mustard

Boje Za Drvo 017

Summer Yellow

Boje Za Drvo 018

Chinchilla®

Boje Za Drvo 019

Custard®

Boje Za Drvo 020

Gingersnap®

Boje Za Drvo 021

Golden Cognac

Boje Za Drvo 022

Golden Hue

Boje Za Drvo 023

Lemon Balm®

Boje Za Drvo 024

Malted Rye

Purples & Indigos

Boje Za Metal 001

Berry Mid

Boje Za Metal 002

Berry Dark

Boje Za Metal 003

Rich Lavander

Boje Za Metal 004

Purple Heart

Boje Za Metal 005

Soft Steel

Boje Za Metal 006

Lilac Touch

Boje Za Metal 007

Blue Gravel

Boje Za Metal 008

Velvet Plum

Boje Za Metal 009

Cashmere

Boje Za Metal 010

Gentle

Boje Za Metal 011

Rodeo Drive

Boje Za Metal 012

Soft Berry

Boje Za Metal 013

Mop Top Mania

Boje Za Metal 014

Lola Plum

Boje Za Metal 015

High Society

Boje Za Metal 016

Just Plum

Boje Za Metal 017

Shoulder Pad Purple

Boje Za Metal 018

Alouette®

Boje Za Metal 019

Belladonna

Boje Za Metal 020

Dewberry Frost®

Boje Za Metal 021

Grace’s Secateur®

Boje Za Metal 022

Purple Frenzy®

Boje Za Metal 023

Purple Rain®

Boje Za Metal 024

Silver Heather®

Boje Za Metal 025

Window Box®

Bela nijansa

Boje Za Zidove 001

PURE BRILLIANT WHITE