3D Studio Kruna Boje

Odaberiti boju i ofarbajte zidove


Upozorenje za biranje tonova preko kompjutera: Kruna boje ulažu ogromni napor da se obezbedi što lakše biranje tonova. Međutim, u zavisnosti od monitora ili grafičke karte računara prikazan ton može da varira. Boja na ekranu treba da se koristi samo za upoređivanje. Za precizniji prikaz tonova možete nas posetiti u našem prodajnom objektu. www.krunaboje.com


Upozorenje za biranje tonova preko kompjutera: Kruna boje ulažu ogromni napor da se obezbedi što lakše biranje tonova. Međutim, u zavisnosti od monitora ili grafičke karte računara prikazan ton može da varira. Boja na ekranu treba da se koristi samo za upoređivanje. Za precizniji prikaz tonova možete nas posetiti u našem prodajnom objektu. www.krunaboje.com